Luister op jou Slimfoon of Rekenaar 

download.jpg
Link to TuneIn website
download.png

Copyright © 2019, Kokomoradio.info

ASEOSSA Pty Ltd

Die minimum loon vir die huiswerker is ook van toepassing op werknemers in 'n privaat huishouding!

Besigheidseienaars en werkgewers het 'n in diepte en aanhoudende kennis nodig van Suid Afrikaanse arbeids wetgewing om suksesvol binne die raamwerk van kompleks bestaande en veranderende arbeidsmark te kan funksioneer. As lid van ASEOSSA word ons jou stem namens jou besigheid.

Missie:

Om Besigheidseienaars met 'n eenstop diens pakket te voorsien met totale beskerming van die besigheid met betrekking tot;

  • Werkgewersorganisasie

  • Salaris Administrasie

  • Uitkontraktering van personeel

Beskrywing:

ASEOSSA is gestig met die doel om klein, medium en groot besighede se belange in hul area van kennis naamlik die arbeidsmark te beskerm deur hul by te staan met arbeidswetgewing asook regs hulp.

Dienste sluit in:

  • Voorbereiding van alle kontraktuele dokumentasie

  • Toegang tot verteenwoordiging by KVBA asook bedingingsraad.

  • Hantering van dissiplinêre verhoor.

  • Assistering en advies met personeel aflegging

  • Onderhandeling met werknemer unies en verwante aspekte. 

Kontak gerus vir Gideon Louwrens